laenje

Кое чувство го препознавате во кучешкиот лаеж???


Слушнете ги звуците подолу и изберете го точниот одговор.

1.


  

2.


  

3.