per ne

Revista MINI LIBI (klasa 1-3) dhe LIBI (klasa 4-6) janë revista të dizajnuara moderne të destinuara për nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e tretë, respektivisht nga klasa e katërt deri në klasën e gjashtë të shkollës fillore në vendin tonë dhe i mbulojnë përmbajtjet e parapara me programin mësimor të arsimit fillor.

 

Koncepti ideor i revistave është që të jenë burim i njohurive për nxënësit dhe burim i dobishëm shtesë për arsimtarët e të gjitha lëndëve të cilat mësohen në këto klasa, sidomos pas futjes së programeve të përshtatura mësimore nga matematika dhe shkencat natyrore.

 

Këto dy revista tashmë në shikim të parë veçohen nga të tjerat në treg dhe në të njëjtën kohë përshtaten me nevojat e fëmijëve të sotëm. Nëpërmjet tyre, nxënësve iu ofrohet mundësia për të lexuar përmbajtjen e dedikuar për arsim, kulturë, shëndetësi, shkencë, etj., por e tërë ajo me përmbajtjet e planifikuara arsimore dhe në hap me trendet moderne shoqërore dhe zbulimet më të reja shkencore.

 

MINI LIBI dhe LIBI si risi prezantojnë edhe përmbajtjen e IKT. Gjegjësisht, në vende të ndryshme nëpër rubrika janë futur lidhje shtesë për përmbajtje interaktive në dispozicion në faqen e internetit libi.mk, por të cilat do të gjejnë zbatim të drejtpërdrejtë në realizim të programit mësimor. Këto shtojca përshtaten me gjuhën amtare të fëmijëve dhe i referohen njësive të metodave specifike.

 

Të gjitha përmbajtjet në revistat përgatiten nga personeli i specializuar lart dhe me përvojë të Ars Lamina publikimeve me ndihmë të ekipit të gjerë profesional dhe të konsultuar nga procesi mësimor. Theks i veçantë është vendosur në përmbajtjet në fushën e matematikës dhe shkencave natyrore të cilat janë mbledhur në mënyrë rigoroze sipas programit të Qendrës Ndërkombëtare për provime të Kembrixhit.

 

Revista del një herë në muaj për kohëzgjatjen e vitit shkollor.

 

Revista “MINI LIBI” (për klasën 1 deri 3) dhe “LIBI” (për klasën 4-6) kanë miratim për botim nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.

@import url(http://libi.mk/wp-content/plugins/siteorigin-panels/css/front-flex.css); #pgc-5830-0-0 , #pgc-5830-1-0 { width:5%;width:calc(5% – ( 0.95 * 0px ) ) } #pgc-5830-0-1 { width:37.6722%;width:calc(37.6722% – ( 0.62327773749094 * 0px ) ) } #pgc-5830-0-2 { width:54.5033%;width:calc(54.5033% – ( 0.45496736765772 * 0px ) ) } #pgc-5830-0-3 { width:2.8245%;width:calc(2.8245% – ( 0.97175489485134 * 0px ) ) } #pg-5830-0 , #pg-5830-1 , #pl-5830 .so-panel { margin-bottom:30px } #pgc-5830-1-1 , #pgc-5830-1-2 { width:10.0211%;width:calc(10.0211% – ( 0.89978902953586 * 0px ) ) } #pgc-5830-1-3 { width:74.9578%;width:calc(74.9578% – ( 0.25042194092828 * 0px ) ) } #pgc-5830-2-0 , #pgc-5830-2-4 { width:30%;width:calc(30% – ( 0.7 * 30px ) ) } #pgc-5830-2-1 , #pgc-5830-2-3 { width:17.5%;width:calc(17.5% – ( 0.825 * 30px ) ) } #pgc-5830-2-2 { width:5%;width:calc(5% – ( 0.95 * 30px ) ) } #pl-5830 .so-panel:last-child { margin-bottom:0px } #pg-5830-0.panel-no-style, #pg-5830-0.panel-has-style > .panel-row-style , #pg-5830-1.panel-no-style, #pg-5830-1.panel-has-style > .panel-row-style , #pg-5830-2.panel-no-style, #pg-5830-2.panel-has-style > .panel-row-style { -webkit-align-items:flex-start;align-items:flex-start } #panel-5830-0-1-0> .panel-widget-style { padding:150px 0px 20px 0px } #panel-5830-0-1-1> .panel-widget-style { padding:-150px 10px 10px 10px } #panel-5830-0-1-2> .panel-widget-style { padding:-50px 0px 0px 0px } #panel-5830-0-2-0> .panel-widget-style { padding:-10px 10px 10px 10px } #pg-5830-1> .panel-row-style { padding:0px 0px 0px 0px } @media (max-width:1024px) and (min-width:781px) { #pg-5830-0.panel-no-style, #pg-5830-0.panel-has-style > .panel-row-style , #pg-5830-1.panel-no-style, #pg-5830-1.panel-has-style > .panel-row-style , #pg-5830-2.panel-no-style, #pg-5830-2.panel-has-style > .panel-row-style { -ms-flex-wrap:wrap;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap } #pg-5830-0 .panel-grid-cell , #pg-5830-1 .panel-grid-cell , #pg-5830-2 .panel-grid-cell { -ms-flex:0 1 50%;-webkit-flex:0 1 50%;flex:0 1 50%;margin-right:0;margin-bottom:30px } #pg-5830-0 .panel-grid-cell:nth-last-child(-n+2) , #pg-5830-1 .panel-grid-cell:nth-last-child(-n+2) , #pg-5830-2 .panel-grid-cell:nth-last-child(1) { margin-bottom:0 } #pg-5830-2 .panel-grid-cell:nth-child(even) { padding-left:15px } #pg-5830-2 .panel-grid-cell:nth-child(odd) { padding-right:15px } } @media (max-width:780px){ #pg-5830-0.panel-no-style, #pg-5830-0.panel-has-style > .panel-row-style , #pg-5830-1.panel-no-style, #pg-5830-1.panel-has-style > .panel-row-style , #pg-5830-2.panel-no-style, #pg-5830-2.panel-has-style > .panel-row-style { -webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column } #pg-5830-0 .panel-grid-cell , #pg-5830-1 .panel-grid-cell , #pg-5830-2 .panel-grid-cell { margin-right:0 } #pg-5830-0 .panel-grid-cell , #pg-5830-1 .panel-grid-cell , #pg-5830-2 .panel-grid-cell { width:100% } #pgc-5830-0-0 , #pgc-5830-0-1 , #pgc-5830-0-2 , #pgc-5830-1-0 , #pgc-5830-1-1 , #pgc-5830-1-2 , #pgc-5830-2-0 , #pgc-5830-2-1 , #pgc-5830-2-2 , #pgc-5830-2-3 { margin-bottom:30px } #pl-5830 .panel-grid-cell { padding:0 } #pl-5830 .panel-grid .panel-grid-cell-empty { display:none } #pl-5830 .panel-grid .panel-grid-cell-mobile-last { margin-bottom:0px } }