Импресум

МИНИ ЛИБИ и ЛИБИ

 

Издава

Редакција Либи, дел од Арс Ламина – публикации

libi@arslamina.com

libi@literatura.mk

 

Главен уредник

Бранка Бугариска

 

Уредник на списанијата

Бранка Костиќ-Марковиќ

 

Редакција

Билјана Црвенковска

Билјана Златков

Дафина Клековска

Дејан Василевски

Надица Фирфова

Хари Дудески

 

Соработници

Виктор Јованоски

Томе Силјановски

Александар Атевиќ

 

Лектор

Дејан Василевски

 

Креативен директор

Хари Дудески

 

Дизајн и техничка подготовка

Александра Филиповска

 

Комуникациска поддршка

Мира Манчевска-Јаневска

 

Интернет поддршка

Иво Иванов

 

Раководител на маркетинг и продажба

Андријана Андреева

 

Печати

Бранко Гапо – графичко производство, Скопје 2016

 

Тираж

10000

 

Продажба

sales@arslamina.com

02 3124 227, 078 303 442