gjimnastikaritmike

Gjimnastika ritmike është formë e re gjimnastikore e cila është zhvilluar kohët e fundit dhe është bërë shumë e njohur. Në të marrin pjesë vetëm gra, por ekziston edhe gjimnastika ritmike në konkurrencën e meshkujve me origjinë nga Japonia. Performanca është në sipërfaqe të madhe të parterit (dyshemesë), kurse gjimnastët me shoqërim të muzikës që mund të ketë vokal, por jo edhe fjalë dhe duke përdorur Hula Hoop, shirita, topa dhe litarë bëjnë performancën e tyre. Performanca është grupore, kurse zbatimi vlerësohet nga referat me maksimum 20 pikë.

 

Kërcime në trampolinë

Kërcimet në trampolinë janë disiplinë e re gjimnastikore e cila Kampionatin e parë Botëror e ka përjetuar në vitin 1964, ndërsa kohët e fundit është edhe pjesë e programit olimpik. Kërcimet realizohen në katër lloje të garave: individuale, të sinkronizuara, rrotullime të dyfishta mini dhe të mëdha; por vetëm kërcimet individuale janë pjesë e programit olimpik. Në kërcimet individuale në trampolinë, gjimnasti bën dhjetë kërcime radhazi pa pushim me çka do të fitojë lartësi që të fillojë me ekzekutimin e ushtrimit. Performanca vlerësohet me maksimum dhjetë pikë, por mund të ndahen edhe pikë shtesë varësisht nga cilësia e performancës. Kërcimet e sinkronizuara kryhen në mënyrë të ngjashme, pasi të dy konkurrentët duhet të kenë lëvizje të sinkronizuara për të marrë nota më të mira. Në kërcime të dyfishta mini , kërcimet kryhen në trampolinë më të vogël me ngrohje. Kryhen dy lëvizje dhe vlerësimet jepen në mënyrë të ngjashme me kërcimet individuale. Në një rrotullim të fuqishëm, gjimnastët kryejnë kërcime, rrotullime dhe lëvizje të fuqishme në një bazament të lakuar. Vlerësimi bëhet ngjashëm si edhe te kërcimet individuale.

 

Gjimnastika korrektuese

Gjimnastika korrektuese përmban më shumë ushtrime të cilat i kryejnë individë të të gjitha moshave me qëllim që të evitohen deformimet në trupin e tyre. Më shumë njerëz ushtrojnë së bashku në grupe nga gjashtë, por edhe mbi 150 njerëz. Ushtrimet kryhen në mënyrë të sinkronizuar dhe janë të kategorizuara. Grupet mund të jenë nga gjinia e njëjtë, por zakonisht janë të përziera. Ngjarja më e madhe është Gjimnaestrada Botërore, e cila për herë të parë u mbajt në vitin 1939 dhe mbahen çdo katër vjet.

 

Gjimnastika aerobike

Gjimnastika aerobike (e njohur më parë si aerobiku sportiv) është një lloj i gjimnastikës në të cilën grupet me më shumë se gjashtë njerëz bëjnë ushtrime, performanca e të cilëve kërkon forcë, fleksibilitet dhe ndryshon në çdo 60 deri në 90 sekonda.

 

Gjimnastika akrobatike

Gjimnastika akrobatike (e njohur më parë si akrobatika sportive) apo akrosporte është një lloj i gjimnastikës në të cilën burrat dhe gratë konkurrojnë në çifte me nga dy, tre ose katër, me çka kryejnë ushtrime me kokë, duar dhe këmbë të partnerëve të tyre. Gjithashtu mund të zgjidhet muzikë, por lirika është e ndaluar. Garuesit konkurrojnë në kategorinë A dhe B, pastaj në nivelet 1, 2, 3, 4 dhe 5; nga 3, 4 dhe 5 dy rutina janë arritur, ekuilibri dhe ritmi.

 

Gjimnastika ekipore

Gjimnastika ekipore origjinën e ka nga Skandinavia dhe ky lloj i gjimnastikës ka qenë pjesë në disa ngjarje të mëdha më shumë se 20 vjet. Ekipet përbëhen prej 6 deri 12 anëtarë, meshkuj apo femra, ose të përzier. Marrin pjesë në tri disiplina: parter, trampetë dhe rrotullim.

Në garat në trampetë dhe në rrotullim marrin pjesë gjashtë anëtarë të ekipit. Ata i tregojnë aftësitë e tyre njëri pas tjetrit shumë shpejt. Si më i mirë, vlerësohet poezi i fundit. Në parter performohet me shoqërimin e muzikës.

 

Parteri: Marrin pjesë të gjithë anëtarët e ekipit. Bëhet fjalë për një miks të vallëzimit, fleksibilitetit dhe shkathtësive. Nevojitet kategorizimi i shkathtësive, kurse referët i kushtojnë vëmendje ndryshimeve në mprehtësi. Duhet të ketë së paku dy valëvitje me trup, një rrotullim, dy balancë dhe disa akrobacione të tjera gjimnastikore. Performanca shoqërohet me muzikë.

 

Trampeta: Në këtë disiplinë përdoret trampeta. Ka dy komponentë: kërcimin dhe vetë trampetën. Ekzistojnë gjithsej tri pjesë, kurse vetëm një duhet të të jetë kërcim. Pjesët e tjera duhet të përmbajnë lëvizje të njëjtë nga të gjithë gjimnastët. Kjo është më e zakonshme në pjesën e parë. Edhe këtu performanca shoqërohet me muzikë.

 

Rrotullimi: Edhe këtu ka tri pjesë. Njëra përfshin seri të përparme të kryera nga të gjashtë gjimnastët. Pjesa tjetër gjithashtu duhet të përmbajë elemente të kryera nga të gjithë gjimnastët, kurse secila seri duhet të ketë të paktën tri akrobacione të ndryshme.

@import url(http://libi.mk/wp-content/plugins/siteorigin-panels/css/front-flex.min.css); #pgc-7129-0-0 { width:100%;width:calc(100% – ( 0 * 30px ) ) } #pg-7129-0 , #pl-7129 .so-panel { margin-bottom:30px } #pgc-7129-1-0 , #pgc-7129-1-2 { width:10%;width:calc(10% – ( 0.9 * 30px ) ) } #pgc-7129-1-1 { width:80%;width:calc(80% – ( 0.2 * 30px ) ) } #pl-7129 .so-panel:last-child { margin-bottom:0px } #pg-7129-1.panel-no-style, #pg-7129-1.panel-has-style > .panel-row-style { -webkit-align-items:flex-start;align-items:flex-start } @media (max-width:1024px) and (min-width:321px) { #pg-7129-1.panel-no-style, #pg-7129-1.panel-has-style > .panel-row-style { -ms-flex-wrap:wrap;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap } #pg-7129-1 .panel-grid-cell { -ms-flex:0 1 50%;-webkit-flex:0 1 50%;flex:0 1 50%;margin-right:0;margin-bottom:30px } #pg-7129-1 .panel-grid-cell:nth-last-child(1) { margin-bottom:0 } #pg-7129-1 .panel-grid-cell:nth-child(even) { padding-left:15px } #pg-7129-1 .panel-grid-cell:nth-child(odd) { padding-right:15px } } @media (max-width:320px){ #pg-7129-0.panel-no-style, #pg-7129-0.panel-has-style > .panel-row-style , #pg-7129-1.panel-no-style, #pg-7129-1.panel-has-style > .panel-row-style { -webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column } #pg-7129-0 .panel-grid-cell , #pg-7129-1 .panel-grid-cell { margin-right:0 } #pg-7129-0 .panel-grid-cell , #pg-7129-1 .panel-grid-cell { width:100% } #pgc-7129-1-0 , #pgc-7129-1-1 { margin-bottom:30px } #pl-7129 .panel-grid-cell { padding:0 } #pl-7129 .panel-grid .panel-grid-cell-empty { display:none } #pl-7129 .panel-grid .panel-grid-cell-mobile-last { margin-bottom:0px } }