bremenmazjak

Најинтересен дел од животот на морското коњче е размножувањето. По долгото и гласно додворување (повеќедневно истакнување, вртење со главата и менување на бојата) женката ги положува јајцата во стомачната торба на мажјакот. Всушност, тој е бремената мајка, која ги раѓа младите!

 

Морските коњчиња и уште неколку слични видови на риби се единствените видови каде мажјаците може да забременат.

 

Овие мажјаци ги земаат јајцата од женките и ги одгледуваат во својата торбичка.

 

Ете, и тоа го има меѓу животните.