brojnazvezdi

Постојат околу десет трилиони галаксии во универзумот.

Никој не знае колку е голем универзумот.

Една просечна галаксија* најверојатно содржи околу сто милиони ѕвезди, а нашата галаксија – Млечниот Пат, се проценува дека има меѓу 100 и 400 милијарди ѕвезди.

Ако се помножи бројот на галаксии и просечниот број ѕвезди, ќе се добие приближниот број на ѕвезди.

 

Дали успеавте за пресметате?

 

Можете ли да прочитате колку нули има?

1000000000000000000000000 (единица и 24 нули)