dozdovnamuzika

Слушни го прелудиумот „Дождовна капка“ од Фредерик Шопен.

Слушни го првиот став од „Дождовната соната“ на Јоханес Брамс.

Слушни ја увертирата „Бура“ од Петар Илич Чајковски.