dozdovnasonata

Германскиот композитор Јоханес Брамс ја напишал оваа соната за виолина и клавир во три става, што ги создава врз мотивите на две свои песни „Дождовна песна“ и „Ехо“ и затоа и оваа композиција се нарекува уште и „Дождовна соната“.

ДОЖДОВНА СОНАТА