gradno

Градниот стил се изведува со едновремено движење на двете раце кон напред при што лактовите мораат да бидат под нивото на водата. Движењето на нозете се синхронизирани со оние на рацете, но за разлика од останатите стилови на пливање, овде тие се движат налик на пливањето на жабите.

 

Овој стил е најстар и најбавен, но и најтежок зашто бара голема сила во нозете и рамената.