horovi

Детски хор

Хор на училиштето „Лазо Ангеловски“

Младински хор изведува песна од „Квин“