jean-michael.jarre

Со сноповите светлина може да се создава и уметност, какви што се концертите проследени со ласери на францускиот електронски музичар Жан Мишел Жар.