keopsovapiramida

Погледни ги новите откритија за Кеопсовата пирамида во Гиза, како и откритието на уште еден археолошки тим кој го открил церемонијалниот брод измислен за Кеопс.