Конкурс за најдобра фотографија, Мај 2017 (Либи #02)