mravkivojnici

Погледни како овие мравки ги спасуваат ранетите „соборци“ од борбата со термитите!