mraz

Водата што ја пиеме е свежа и несолена. Но, морињата и океаните се всушност солена вода.
Само 3% од целата вода на нашата планета е несолена, а 70% од неа е замрзната. Тоа е многу мраз!

Што би се случило доколку би се растопил сиот мраз на Земјата?