SuperMario

Битбоксирана музика од компјутерската игра „Супер Марио“, во изведба на јапонскиот битбоксер Хикакин:

Оригиналната музика од „Супер Марио“: