OУ „Никола Вапцаров” – Скопје

ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО Име на училиштето: : OУ „Никола Вапцаров” – Скопје Адреса: ул. „Браќа Реџепагич” бб, Чаир, Скопје Роденден на училиштето: Јануари 1980 Патронен празник: 09 Декември Број на паралелки/ученици: 731 ученици / 31 паралелки Наставен јазик: Албански… Continue Reading

vtorooddelencikreativci

Погледни ги другите фотографии од второоделенците- креативци од  ОУ „Јан Амос Коменски“ и прочитај што ни напишаа нивните наставници:   Ања, Алексеј, Ангела, Петар, Ведра, Ангела, Јован, Сара,  Лука, Вероника, Ведран, Максим, Мила и Андреја се второроделенци во ОУ „Јан… Continue Reading

brakjamiladinovciprobistip

ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО   Име на училиштето:  ООУ „Браќа Миладиновци“ – Пробиштип Општина:  Пробиштип Адреса:  Ул. „Гоце Делчев“, бр. 2, Пробиштип Роденден на училиштето:  21 март и се слави како патронен празник Број на паралелки/ученици:  41 паралелка, 707 ученика Наставен јазик:  Македонски јазик… Continue Reading

strashopindzur

ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО Име на училиштето: ООУ „Страшо Пинџур“ Општина: с. Мало Коњари, Прилеп Роденден на училиштето: 5 март и се слави како патронен празник Број на паралелки/ученици: 184 ученици / 15 паралелки Наставен јазик: Македонски јазик ООУ „Страшо… Continue Reading

ООУ „Војдан Чернодрински“

ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО   Име на училиштето: ООУ „Војдан Чернодрински“ Општина: Карпош, Скопје Адреса: Ул. „Дрезденска“, бр. 3 Роденден на училиштето: 16 мај и се слави како патронен празник Број на паралелки/ученици: 605 ученици / 22 паралелки Наставен јазик:… Continue Reading

ПОУ „Маца Овчарова“, Велес

ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО Име на училиштето: ПОУ „Маца Овчарова“, Велес (Основно училиште за деца со посебни образовни потреби) Општина: Велес Адреса:  „Кресненско востание“, бр. 4 Роденден на училиштето: Основано 1973, верифицирано 17.05.1995 година Постои од: 1973 Патронен празник: 18… Continue Reading

ООУ „Дане Крапчев“

ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО   Име на училиштето: ООУ „Дане Крапчев“ Општина: Гази Баба, Скопје Адреса: ул. Маџари бр. 9 Роденден на училиштето: 01 февруари и се слави како патронен празник Постои од: 01.02.1978 Број на паралелки/ученици: 36 паралелки Наставен… Continue Reading

ОУ ,,Коле Канински“

ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО   Име на училиштето: ОУ ,,Коле Канински“ Општина: Битола Адреса: ул. Бранко Радичевиќ бр. 57 Роденден на училиштето: 22 мај и се слави како патронен празник Постои од: Во 1944/45 година започна со работа училиштето „Коле… Continue Reading

ООУ„Димитар Поп Георгиев Беровски“

ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО Име на училиштето: ООУ„Димитар Поп Георгиев Беровски“ Општина: Ѓорче Петров Адреса: Ул. „Ѓуро Салај“, бр. 31 Роденден на училиштето: 20 мај и се слави како патронен празник Постои од: 1959 под името „Моша Пијаде“, 1996 е… Continue Reading